Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informuje, że Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy na bazie Ośrodka Szkolenia w Toruniu realizuje szkolenie uzupełniające strażaka jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na szkolenie kierowane są osoby przez jednostki organizacyjne PSP lub jednostki ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie realizowane jest w systemie skoszarowanym (od poniedziałku do piątku).