Szkolenie w zakresie hakowego sygnalisty dla strażaków PSP.